Banner
Nếu bạn không phải là một thầy thuốc Đông y, bạn không được tùy ý sử dụng các bài thuốc, vị thuốc trên website yhctvn.com để điều trị bệnh cho bản thân và người khác. Hãy đưa bệnh nhân tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc cá nhân có chuyên môn.

Vị trí huyệt Thông thiên 通天

by Lê Quý Ngưu

Vị trí huyệt Thông thiên – Ngay sau huyệt Thừa Quang 1,5 thốn, hoặc phía trước huyệt Bách Hội 1th, đo ra ngang 1,5 thốn.

1. Đại cương

Tên Huyệt: Thông là thông suốt, Thiên là vùng đầu, thiên giới, chỉ vị trí cao. Huyệt là nơi khí của kinh Bàng Quang thông suốt với huyệt Bách Hội ở vùng đầu, trị các bệnh ở mũi, mũi liên hệ với hệ hô hấp, làm cho nó thông với thiên, vì vậy gọi là Thông Thiên (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác: Thiên Cữu, Thiên Nhật.

Xuất Xứ : Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 7 của kinh Bàng Quang.

+ 1 trong nhóm huyệt ‘Đầu Thượng Ngũ Hàng’.

2. Vị trí huyệt Thông thiên

Xưa: Sau huyệt Thừa Quang 1,5 th

Nay: Ngay sau huyệt Thừa Quang 1,5 thốn, hoặc phía trước huyệt Bách Hội 1th, đo ra ngang 1,5 thốn.

huyệt Thông thiên

Giải Phẫu: Dưới da là cân sọ , xương sọ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.

3. Tác dụng chủ trị và phối hợp huyệt

Chủ Trị: Trị thiên đầu thống, mũi viêm.

Phối Huyệt :

1.Phối Lạc Khước (Bq.8) trị người cứng như gỗ [thi quyết] (Thiên Kim Phương). 2.Phối Thừa Quang (Bq.6) trị liệt mặt, chảy nước mũi (Tư Sinh Kinh).

  1. Phối Ấn Đường + Hợp Cốc (Đtr.4) + Thượng Tinh (Đc.23) trị mũi viêm (Châm Cứu Học Thượng Hải).
  2. Phối Thái Dương, Phong Trì, Hợp Cốc trị đau đầu

Châm Cứu: Châm xiên 0,3 – 0,5 thốn – Cứu 1-3 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút.

Tham Khảo : Theo thiên ‘Tạp Bệnh’ (LKhu.26) thì Thông Thiên là một trong nhóm 5 huyệt ở trên đầu (Đầu Thượng Ngũ Hàng) trị thiên đầu thống do rối loạn vận hành khí (các huyệt khác là Ngũ Xứ (Bq.5) +Thừa Quang (Bq.6) + Lạc Khước (Bq.8) + Ngọc Chẩm [Bq.9]).

Kim Giám: Đại ý nói. Hai huyệt Thượng Tinh, Thông Thiên chủ trị chảy nước mũi, nghẹt mũi, trĩ mũi. Bị mũi trái cứu bên phải, và ngược lại… Còn trị cả đầu phong và bệnh thuộc mắt.

Xem thêm:

Bạn có thể quan tâm

Zalo
Liên Hệ