Nếu bạn không phải là một thầy thuốc Đông y, bạn không được tùy ý sử dụng các bài thuốc, vị thuốc trên website yhctvn.com để điều trị bệnh cho bản thân và người khác. Hãy đưa bệnh nhân tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc cá nhân có chuyên môn.

Vị trí huyệt Nhũ căn 乳根

by Lê Quý Ngưu

Huyệt Nhũ căn – Huyệt ở phía dưới chân (căn) của vú (nhũ), vì vậy gọi là Nhũ Căn.

1. Đại cương

Tên Huyệt: Huyệt ở phía dưới chân (căn) của vú (nhũ), vì vậy gọi là Nhũ Căn.

Tên Khác: Bệ Căn, Khí Nhãn.

Xuất Xứ : Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính : Huyệt thứ 18 của kinh Vị.

2. Vị trí huyệt Nhũ căn

Xưa: Dưới huyệt Nhũ Trung 1,6 th.

Nay: Ở giữa gian sườn 5-6, thẳng dưới đầu vú, cách đường giữa ngực 4 thốn.

huyệt nhũ căn

Giải Phẫu : Dưới da là cơ ngực to, các cơ ngực bé, các cơ gian sườn 5, bờ trên xương sườn 6, bên phải là phổi, bên trái là mỏm tim.

Thần kinh vận động cơ là nhánh cơ ngực to, nhánh cơ ngực bé của đám rối thần kinh nách, dây thần kinh gian sườn 5.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D4-D5.

3. Tác dụng chủ trị và phối hợp huyệt

Chủ trị: Trị sữa thiếu, tuyến vú viêm, ngực đau.

Phối Huyệt :

  1. Phối Đản Trung (Nh.17) + Khuyết Bồn (Vi.12) + Phế Du (Bq.13) + Phong Môn (Bq.12) + Túc Tam Lý (Vi.36) trị ho lâu ngày không khỏi (Châm Cứu Đại Thành).
  2. Phối Chi Câu (Ttu.6) + Đản Trung (Nh.17) + Khí Hải (Nh.6) + Trung Quản (Nh.12) + Túc Tam Lý (Vi.36) trị các chứng thổ huyết (Châm Cứu Đại Thành).
  3. Phối Du Phủ (Th.27) trị ho đờm, suyễn (Châm Cứu Tụ Anh).
  4. Phối Đản Trung (Nh.17) + Khí Hải (Nh.6) + Kiên Tỉnh (Đ.21) + Kỳ Môn (C.14)+ Phong Môn (Bq.12) + Tam Âm Giao (Ty.6) + Thừa Tương (Nh.24) + Trung Phủ (P.1) + Trung Quản (Nh.12) + Túc Tam Lý (Vi.36) trị uế nghịch (Loại Kinh Đồ Dực).
  1. Phối Đản Trung (Nh.17) + Thiếu Trạch (Ttr.1) trị sữa ít, sữa thiếu (Trung Quốc Châm Cứu Học Khái Yếu)(+ Hợp Cốc)
  2. Phối Hoang Môn (Bq.51) trị tuyến vú viêm (Châm Cứu Học Thượng Hải).
  3. Phối Đản Trung (Nh.17) + Thiếu Trạch (Ttr.1) trị tuyến vú viêm cấp (Châm Cứu Học Thượng Hải).
  4. Ung vú: Tả Chiên Trung, Nhũ Căn, Hợp Cốc, Ủy Trung. Chích Thiếu Trạch, Thân Trụ, Linh Đài.
  5. Cứu (Can Du, Tỳ Du, Tâm Du, Cách Du, Chiên Trung, Nhũ Căn) trị ít sữa

Châm Cứu: Châm xiên 0,3 – 0,8 thốn, Ôn cứu 5 – 10 phút.

Xem thêm:

Bạn có thể quan tâm