Nếu bạn không phải là một thầy thuốc Đông y, bạn không được tùy ý sử dụng các bài thuốc, vị thuốc trên website yhctvn.com để điều trị bệnh cho bản thân và người khác. Hãy đưa bệnh nhân tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc cá nhân có chuyên môn.

Vị trí huyệt Thạch quan 石关

by Lê Quý Ngưu

Vị trí huyệt Thạch quan – Thạch là cứng; Quan là cửa ải. Huyệt có tác dụng trị khí tụ lại thành cục cứng, đầy ở dạ dầy và ruột, vì vậy gọi là Thạch Quan

1. Đại cương

Tên Huyệt: Thạch là cứng; Quan là cửa ải. Huyệt có tác dụng trị khí tụ lại thành cục cứng, đầy ở dạ dầy và ruột, vì vậy gọi là Thạch Quan (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác : Hữu Quan, Thạch Khuyết.

Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 18 của kinh Thận.

+ Huyệt giao hội với Xung Mạch.

2. Vị trí huyệt Thạch quan

Xưa: Dưới huyệt Âm Đô 1th, đường giữa ra 0,5 th

Nay: Rốn đo thẳng lên 3 thốn huyệt Kiến Lý (Nh.11), ra ngang 0,5 thốn.

huyệt Thạch quan

Giải Phẫu : Dưới da là cân cơ chéo to của bụng, bờ trong cơ thẳng to, mạc ngang, phúc mạc, đại tràng ngang.

Thần kinh vận động cơ là 6 nhánh thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng- sinh dục.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D8.

3. Tác dụng chủ trị và phối hợp huyệt

Chủ trị: Trị dạ dày đau, thực đạo co thắt, táo bón, nấc cụt.

Phối Huyệt :

  1. Phối Bàng Quang Du (Bq.28) trị bụng đau, táo bón (Tư Sinh Kinh).
  2. Phối Đại Chung (Th.4) trị táo bón (Tư Sinh Kinh).
  3. Phối Âm Giao (Nh.7) trị vô sinh (Bách Chứng Phú).
  4. Phối Đàn Trung (Nh.17) + Hạ Quản (Nh.10) + Thái Bạch (Ty.3) trị ế cách (Châm Cứu Cứu Đại Thành).
  5. Phối Đại Đô (Ty.2) + Thạch Môn (Nh.5) trị khí kết, Tâm đầy cứng, táo bón (Tâm Pháp Phụ Dư).
  6. Phối Nội Quan, Túc Tam Lý, Trung Quản trị nôn mửa, đau dạ dày, trướng bụng

Châm Cứu : Châm thẳng 1 – 1,5 thốn. Cứu 5 – 7 tráng – Ôn cứu 10 – 15 phút

Xem thêm:

Bạn có thể quan tâm