Nếu bạn không phải là một thầy thuốc Đông y, bạn không được tùy ý sử dụng các bài thuốc, vị thuốc trên website yhctvn.com để điều trị bệnh cho bản thân và người khác. Hãy đưa bệnh nhân tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc cá nhân có chuyên môn.

Vị trí huyệt Thừa linh 承灵

by Lê Quý Ngưu

Vị trí huyệt Thừa linh – Thừa : tiếp nhận. Linh là Thần linh. Huyệt ở vùng đầu, nơi tiếp nhận Thần linh, và trị bệnh vùng đầu, vì vậy gọi là Thừa Linh.

1. Đại cương

Tên Huyệt: Thừa : tiếp nhận. Linh là Thần linh. Huyệt ở vùng đầu, nơi tiếp nhận Thần linh, và trị bệnh vùng đầu, vì vậy gọi là Thừa Linh (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ : Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 18 của kinh Đởm.

+ Huyệt hội với Dương Duy Mạch.

2. Vị trí huyệt Thừa linh

Xưa: Sau huyệt Chính Dinh 1,5 th

Nay: Sau huyệt Chính Dinh 1,5 thốn, trên đường nối huyệt Đầu Lâm Khấp (Đ.15) và Phong Trì (Đ.20) .

huyệt Thừa linh

Giải Phẫu: Dưới da là cân sọ, xương đỉnh sọ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.

3. Tác dụng chủ trị và phối hợp huyệt

Chủ Trị: Trị đầu đau, mũi nghẹt.

Phối Huyệt:

  1. Phối Bách Hội, Thái Xung trị đau đỉnh đầu
  2. Phối Nghinh Hương trị nghẹt mũi
  3. Phối Thái Dương, Phong Trì trị hoa mắt chóng mặt
  4. Phối Hậu Khê (Ttr.3) + Phong Môn (Bq.12) + Phong Trì (Đ.20) + Y Hy (Bq.45) trị mũi chảy máu, suyễn cấp (Thiên Kim Phương).

Châm Cứu: Châm xiên 0,3 – 0,5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút. Sách CCĐTghi Cấm Châm

Xem thêm:

Bạn có thể quan tâm