Nếu bạn không phải là một thầy thuốc Đông y, bạn không được tùy ý sử dụng các bài thuốc, vị thuốc trên website yhctvn.com để điều trị bệnh cho bản thân và người khác. Hãy đưa bệnh nhân tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc cá nhân có chuyên môn.

Vị trí huyệt Địa cơ 地机

by Lê Quý Ngưu

Vị trí huyệt Địa cơ – Huyệt ở vùng chân là địa, có cơ năng kiện Tỳ, lợi thấp, làm cho khớp gối chuyển động dễ là cơ, vì vậy gọi là Địa Cơ 

1. Đại cương

Tên Huyệt: Địa = vùng địa (chân). Cơ = cơ năng. Huyệt ở vùng chân là địa, có cơ năng kiện Tỳ, lợi thấp, làm cho khớp gối chuyển động dễ là cơ, vì vậy gọi là Địa Cơ (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác: Tỳ Xá.

Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính :

+ Huyệt thứ 8 của kinh Tỳ.

+ Huyệt Khích.

+ Châm trong rối loạn khí gây ra do tuần hoàn ngưng trệ.

2. Vị trí huyệt Địa cơ

Xưa: Dưới đầu gối 5 th.

Nay: Ở sát bờ sau trong xương chày, dưới đường khớp ngang đầu gối 5 thốn, dưới huyệt Âm Lăng Tuyền 3 thốn.

Huyệt địa cơ

Huyệt địa cơ

Giải Phẫu : Dưới da là bờ sau – trong xương chầy, chỗ bám của cơ sinh đôi trong, cơ dép là cơ gấp dài các ngón chân, cơ cẳng chân sau.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây chầy sau. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L4.

3. Tác dụng chủ trị và phối hợp huyệt

Tác Dụng: Hòa Tỳ, lý huyết, điều bào cung.

Chủ trị: Trị kinh nguyệt rối loạn, thống kinh, lưng đau, tiểu khó, đại trường viêm cấp, phù thũng.

Phối Huyệt:

  1. Phối Xung Môn (Ty.12) trị sán khí thể âm (Thiên Kim Phương).
  2. Phối Âm Lăng Tuyền (Ty.9) + Thủy Phân (Nh.9) + U Môn (Th.21) + Tiểu Trường Du (Bq.27) trị không nuốt xuống được (Tư Sinh Kinh).
  3. Phối Huyết Hải (Ty.10) trị kinh nguyệt không đều (Bách Chứng Phú).+Tam Âm Giao. tả
  4. Phối Tam Âm Giao (Ty.6) + Thận Du (Bq.23) + Trung Cực (Nh.3) trị hành kinh bụng đau (Châm Cứu Học Giản Biên)(+Quan Nguyên).
  5. Phối Trung Đô, Dương Phụ trị chi dưới khó đi.

Châm Cứu: Châm thẳng 1-1,5 thốn. Cứu 3-5 tráng, Ôn cứu 5-10 phút.

Tham Khảo : “Yêu thống mà phía trên hàn, đầu xoay trở khó, thích ở huyệt túc Dương minh [Địa Cơ] (TVấn.41, 18).

Xem thêm:

Bạn có thể quan tâm