Nếu bạn không phải là một thầy thuốc Đông y, bạn không được tùy ý sử dụng các bài thuốc, vị thuốc trên website yhctvn.com để điều trị bệnh cho bản thân và người khác. Hãy đưa bệnh nhân tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc cá nhân có chuyên môn.

Vị trí huyệt Điều khẩu 条口

by Lê Quý Ngưu

Huyệt Điều khẩu – Huyệt nằm ở chỗ lõm giống hình cái miệng (khẩu) nhỏ và dài (điều), vì vậy gọi là Điều Khẩu (Trung Y Cương Mục).

1. Đại cương

Tên Huyệt: Huyệt nằm ở chỗ lõm giống hình cái miệng (khẩu) nhỏ và dài (điều), vì vậy gọi là Điều Khẩu (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác: Tiền Thừa Sơn.

Xuất Xứ : Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính : Huyệt thứ 38 của kinh Vị.

2. Vị trí huyệt Điều khẩu

Xưa: Trên huyệt Hạ Cự Hư 1 th.

Nay: Ở giữa đoạn nối huyệt Độc Tỵ và Giải Khê, cách dưới mắt gối ngoài 8 thốn, ngay dưới Thượng Cự Hư 2 thốn.

huyệt điều khẩu

Giải Phẫu : Dưới da là khe giữa cơ cẳng chân trước và cơ duỗi chung các ngón chân, vào sâu là bờ trong cơ duỗi dài riêng ngón chân cái, khe giữa xương chầy và xương mác, màng gian cốt.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chầy trước.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

3. Tác dụng chủ trị và phối hợp huyệt

Chủ trị: Trị chân đau và liệt, khớp gối viêm, dạ dầy viêm, ruột viêm.

Phối Huyệt :

  1. Phối Thừa Cân (Bq.56) + Thừa Sơn (Bq.57) + Túc Tam Lý (Vi.36) trị lòng (dưới) bàn chân nóng, không thể đứng yên (Thiên Kim Phương).
  2. Phối cứu Hạ Cự Hư (Vi.39) + Kiên Ngung (Đtr.15) + Linh Đạo (Tm.4) mỗi huyệt 14 tráng + Ôn Lưu [Đtr.7) (trẻ nhỏ 7 tráng, người lớn 14 tráng) + Túc Tam Lý (Vi.36) mỗi huyệt 14 tráng trị nhũ ung (Loại Kinh Đồ Dực).
  3. Phối Tuyệt Cốt (Đ.39) + Xung Dương (Vi.42) trị chân yếu, đi lại khó khăn (Thiên Tinh Mật Quát).
  4. Phối Chí Âm (Bq.67) + Dũng Tuyền (Th.1) + Nhiên Cốc (Th.2) trị lòng bàn chân nóng (Châm Cứu Học Thượng Hải).
  5. Điều Khẩu thấu Thừa Sơn trị cứng
  6. Phối Uyển Cốt trị sốt.

Châm Cứu: Châm thẳng 1 – 1,5 thốn – cứu 3 – 5 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút.

Tham Khảo: Theo Weigel (Đức) báo cáo trong Hội nghị Châm Cứu Quốc Tế lần thứ VII (1981) : châm Điều Khẩu trị quanh khớp vai đau.

Xem thêm:

Bạn có thể quan tâm