Nếu bạn không phải là một thầy thuốc Đông y, bạn không được tùy ý sử dụng các bài thuốc, vị thuốc trên website yhctvn.com để điều trị bệnh cho bản thân và người khác. Hãy đưa bệnh nhân tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc cá nhân có chuyên môn.

Vị trí huyệt Khí Xá 气舍

by Lê Quý Ngưu

Vị trí huyệt Khí Xá – Khí : hơi thở, hô hấp, Xá : nơi chứa. Huyệt ở gần họng là nơi khí lưu thông ra vào, là nơi lưu trú của tông khí vì vậy gọi là Khí Xá

1. Đại cương

Tên Huyệt: Khí : hơi thở, hô hấp, Xá : nơi chứa. Huyệt ở gần họng là nơi khí lưu thông ra vào, là nơi lưu trú của tông khí vì vậy gọi là Khí Xá (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ : Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính : Huyệt thứ 11 của kinh Vị.

2. Vị trí huyệt Khí Xá

Xưa: chỗ hõm ở cổ từ huyệt Nhân Nghênh thẳng xuống, Thiên Đột ngang sang

Nay: ở đáy cổ, ngay chỗ lõm sát bờ trên xương đòn, khe giữa bó ức và bó đòn cơ ức – đòn – chũm. Hoặc giao điểm từ huyệt Nhân Nghênh (Vi.9) kéo thẳng xuống và huyệt Thiên Đột (Nh.22) ngang ra 01 thốn.

Huyệt khí xá

Giải Phẫu : Dưới da là khe giữa bó ức và cơ bó đòn, cơ ức-đòn-chũm, vào sâu là cơ ức-đòn-móng và ức-giáp.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh sọ não XI và XII, nhánh của dây thần kinh cổ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3.

3. Tác dụng chủ trị và phối hợp huyệt

Chủ trị: Trị họng đau, cổ gáy cứng, lao hạch cổ.(các bệnh liên quan tới tông khí )

Phối Huyệt :

  1. Phối Phách Hộ (Bq.42) + Y Hy (Bq.45) trị ho, khí nghịch lên (Giáp Ất Kinh).
  2. Phối Nhu Hội (Ttu.13) + Thiên Phủ (P.3) trị bướu cổ, họng viêm (Tư Sinh Kinh).
  3. Phối Thiên Đỉnh (Đtr.17) + Thiên Đột (Nh.22) trị họng đau, khó nuốt (Châm Cứu Học Thượng Hải).
  4. Phối Cách Du (Bq.17) + Khí Hộ (Vi.13) trị nấc (Châm Cứu Học Thượng Hải).

Châm Cứu: Châm thẳng, sâu 0,3 – 0,5 thốn, Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

Ghi Chú : Không châm sâu và kích thích mạnh vì dễ làm tổn thương bó mạch thần kinh cảnh.

Tham Khảo : “Anh lựu : Khí Xá chủ trị ” (Giáp Ất Kinh).

Xem thêm: 

Bạn có thể quan tâm