Nếu bạn không phải là một thầy thuốc Đông y, bạn không được tùy ý sử dụng các bài thuốc, vị thuốc trên website yhctvn.com để điều trị bệnh cho bản thân và người khác. Hãy đưa bệnh nhân tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc cá nhân có chuyên môn.

Vị trí huyệt Tiền đỉnh 前顶

by Lê Quý Ngưu

Vị trí huyệt Tiền đỉnh – Lấy ở trên đường dọc giữa đầu, trước Bách hội 1,5 tấc.

1. Đại cương

Tên Huyệt: Huyệt ở phía trước (tiền) của đỉnh đầu (đỉnh) vì vậy gọi là Tiền Đỉnh.

Tên Khác : Tiền Đảnh, Tiền Đính.

Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:   Huyệt thứ 21 của mạch Đốc.

2. Vị trí huyệt Tiền đỉnh

Xưa: Ở sau huyệt Tín hội 1,5 tấc ( Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)

Nay: Lấy ở trên đường dọc giữa đầu, trước Bách hội 1,5 tấc.

huyệt tiền đỉnh

Giải Phẫu:

Dưới da là cân sọ, dưới cân sọ là xương sọ. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.

3. Tác dụng chủ trị và phối hợp huyệt

Tác Dụng: Bình Can, tiềm dương, thanh não, minh mục.

Chủ Trị: Trị đỉnh đầu đau, váng đầu, chảy nước mũi, kinh giật, hoa mắt.

Phối Huyệt:

 1. Phối Ngũ Xứ (Bq.5) trị đầu phong, mắt hoa (Tư Sinh Kinh).
 2. Cứu Tiền Đỉnh (Đc.21) trị trẻ nhỏ bị cấp kinh phong, nếu không b ớt, cứu 2 đầu chân mày và dưới mũi [Nhân Trung] (Trửu Hậu Phương).
 3. Phối Nhân Trung (Đc.26) + Toàn Trúc (Bq.2) trị kinh phong cấp vàm ạn (Châm Cứu Tụ Anh).
 4. Dùng kim tam lăng chích nặn máu Bá H ội (Đc.20) và Tiền Đỉnh (Đc.21) trị mắt bỗng nhiên sưng đỏ (Nho Môn S ự Thân).
 5. Phối Bách Hội (Đc.20) + Thần Đình (Đc.24) + Thượng Tinh (Đc.23) + Tín Hội (Đc.22) trị mắt sưng đỏ, mắt đau (Nho Môn Sự Thân).
 6. Phối Bách Hội (Đc.20) + Địa Ngũ Hội (Đ.42) + Quang Minh (Đ.37) + Thần Đình (Đc.24) + Thượng Tinh (Đc.23) + Tín Hội (Đc.22) trị mắt tự nhiên sưng đỏ, mắt đau (Y Học Cương Mục).
 7. Phối Bách Hội (Đc.20) + Thần Đình (Đc.24) + Thượng Tinh (Đc.23) [đều ra máu] trị quáng gà(Y H ọc Cương Mục).
 8. Phối Bách Hội (Đc.20) + Giáp xa (Vi.6) + Hậu Đỉnh (Đc.19) + Hợp Cốc (Đtr.4)+ Phong Phủ (Đc.16) + Thiếu Thương (P.11) + Thiếu Xung (Tm.9) + Tín H ội (Đc.22) trị họng sưng đau (Trọng Lâu Ngọc Thược).
 1. Phối Bách Hội (Đc.20) + Hậu Đỉnh (Đc.19) trị đầu, gáy đau (Châm Cứu Học Thủ Sách).
 1. Phối Bách Hội, Kỵ Trúc Mã, Thái Khê, Thái Xung tr  ị trẻ em động kinh
 2. Phối Thái Dương, Hợp Cốc trị hoa mắt chóng mặt

Châm Cứu: Châm luồn kim dưới da sâu 0,2 – 0,8 thốn. Cứu 5 – 10 phút.

Ghi Chú: Tránh châm vào xương.

Xem thêm:

Bạn có thể quan tâm