Nếu bạn không phải là một thầy thuốc Đông y, bạn không được tùy ý sử dụng các bài thuốc, vị thuốc trên website yhctvn.com để điều trị bệnh cho bản thân và người khác. Hãy đưa bệnh nhân tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc cá nhân có chuyên môn.

Vị trí huyệt Suất cốc 率谷

by Lê Quý Ngưu

Vị trí huyệt Suất cốc – Suất là đi theo. Cốc là chỗ lõm. Từ đỉnh tai đi theo đường thẳng lên chỗ lõm phía trong đường tóc là huyệt, vì vậy, gọi là Suất Cốc.

1. Đại cương

Tên Huyệt: Suất là đi theo. Cốc là chỗ lõm. Từ đỉnh tai đi theo đường thẳng lên chỗ lõm phía trong đường tóc là huyệt, vì vậy, gọi là Suất Cốc (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác: Nhĩ Tiêm, Suất Cốt, Suất Giác.

Xuất Xứ : Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

+ Huyệt thứ 8 của kinh Đởm.

+ Huyệt hội với kinh Thủ + Túc Thái Dương.

2. Vị trí huyệt Suất cốc

Xưa: Từ tai thẳng lên, chân tóc lấn vào 1,5 th

Nay: Gấp vành tai, huyệt ở ngay trên đỉnh vành tai, trong chân tóc 1,5 thốn.

Vị trí huyệt xuất cốc -

Vị trí huyệt xuất cốc

Giải Phẫu : Dưới da là cơ tai trên, cơ thái dương, xương thái dương.

Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh mặt, dây thần kinh sọ não số V. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.

3. Tác dụng chủ trị và phối hợp huyệt

Chủ Trị: Trị nửa đầu đau, chóng mặt, hoa mắt.

Phối Huyệt:

  1. Phối Cách Du (Bq.18) trị ngăn nghẹn do hàn đờm (Tư Sinh Kinh ).
  2. Phối Ty Trúc Không (Ttu.23) trị thiên đầu thống (Châm Cứu Học Thượng Hải).
  3. Phối Phong Trì, Thái Dương, Đầu Duy trị đau nửa đầu
  4. Phối Khúc Trì, Nhân Trung trị trẻ em động kinh+ Túc Tam Lý, Thần Khuyết

Châm Cứu: Châm luồn dưới da 0,3 – 0,5 thốn. Cứu 1 – 3 tráng – Ôn cứu 3 – 5 phút.

Xem thêm: 

Bạn có thể quan tâm