Nếu bạn không phải là một thầy thuốc Đông y, bạn không được tùy ý sử dụng các bài thuốc, vị thuốc trên website yhctvn.com để điều trị bệnh cho bản thân và người khác. Hãy đưa bệnh nhân tới khám và điều trị tại các cơ sở y tế, hoặc cá nhân có chuyên môn.

Vị trí huyệt Thiên khê 天溪

by Lê Quý Ngưu

Vị trí huyệt Thiên khê – Huyệt ở ngang với huyệt Thiên Trì (Tb.1), khê chỉ khe dòng nước, ở đây chỉ nhũ trấp. Huyệt có tác dụng làm cho nhũ trấp ưu thông giống như con suối chảy, vì vậy gọi là Thiên Khê (Trung Y Cương Mục).

1. Đai cương

Tên Huyệt: Huyệt ở ngang với huyệt Thiên Trì (Tb.1), khê chỉ khe dòng nước, ở đây chỉ nhũ trấp. Huyệt có tác dụng làm cho nhũ trấp ưu thông giống như con suối chảy, vì vậy gọi là Thiên Khê (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ: Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính : Huyệt thứ 18 của kinh Tỳ.

2. Vị trí huyệt Thiên khê

Xưa: Cách Nhâm mạch 6 th ở chỗ hõm dưới huyệt Hung Hương 1,6 th.

Nay: Ở khoảng gian sườn 4-5, cách đường giữa bụng 6 thốn, (ngang huyệt Đàn Trung , từ đầu ngực đo ra 2 thốn.

huyệt thiên khê

Giải Phẫu: Dưới da là bờ dưới cơ ngực to, phần gân cơ chéo to của bụng và cơ răng cưa to, các cơ gian sườn 5. Vào trong là phổi.

Thần kinh vận động cơ là dây thần kinh ngực to và dây thần kinh gian sườn5. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D4.

3. Tác dụng chủ trị và phối hợp huyệt

Chủ trị: Trị ho, ngực đau, thần kinh gian sườn đau, sữa thiếu

Phối Huyệt:

  1. Phối Hiệp Khê (Đ.43) trị vú bị áp xe [nhọt vú] (Tư Sinh Kinh).
  2. Phối Hạ Cự Hư (Vi.39) + Hiệp Khê (Đ.43) + Nhũ Căn (Vi.18) + Thần Phong (Th.23) + Túc Tam Lý (Vi.36) + (Túc) Lâm Khấp (Đ.41) + Ưng Song (Vi.16) trị vú sưng (Tư Sinh Kinh).
  3. Phối Trung Phủ (P.1) trị nôn nghịch (Tư Sinh Kinh)
  4. Phối Cách Du (Bq.17) + Chiên Trung (Nh.17) + Nội Quan (Tb.6) + Phế Du (Bq.13) trị ngực đầy đau, suyễn (Châm Cứu Học Giản Biên).
  5. Phối Chiên Trung, Nội Quan, Xích Trạch, Thiên Đột trị đau ngực Châm Cứu: Châm thẳng 0,3-0,5 thốn. Cứu 3-5 tráng, Ôn cứu 5-10 phút. Ghi Chú: Không châm sâu vì có thể đụng phổi.

Xem thêm:

Bạn có thể quan tâm